Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden Het doel van de onderhavige bepalingen bestaat erin de voorwaarden te definiëren volgens dewelke MAD u toegang verleent tot haar website. Door deze site te gebruiken en/of te raadplegen, aanvaardt u alle onderhavige bepalingen onvoorwaardelijk, volledig en volkomen.

AANSPRAKELIJKHEID

De informatie die deze website bevat, wordt louter informatief en indicatief meegedeeld. MAD weigert enige aansprakelijkheid in het geval van fouten, onnauwkeurigheden of onvolledigheid met betrekking tot de informatie. MAD kan ook niet aansprakelijk worden gesteld in het geval van om het even welk technisch probleem dat de verspreiding van haar website verstoort. Hetzelfde geldt voor enige wijziging, onderbreking, opschorting of verwijdering van deze website. MAD kan voorts niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de website of de onmogelijkheid om de website te gebruiken en in het algemeen voor enig voorval dat verband houdt met de website.

LINKS EN DOORVERWIJZINGEN

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites en doorverwijzingen naar andere informatiebronnen. Deze links en informatiebronnen worden uitsluitend indicatief tot uw beschikking gesteld. MAD kan in geen geval de kwaliteit en/of de volledigheid waarborgen van de informatie die deze websites en informatiebronnen bevatten. MAD weigert enige aansprakelijkheid voor de directe of indirecte schade die kan voortvloeien uit het raadplegen van de informatie die andere websites of informatiebronnen waarnaar deze website doorverwijst, bevatten.

INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN

Het gebruik van de website geeft de gebruiker geen enkel intellectuele-eigendomsrecht op de inhoud ervan. Alle teksten, foto's, video's, gegevens, posters, logo's, merken en andere elementen die worden weergegeven op de website zijn voorbehouden en beschermd door het merkenrecht en/of het auteursrecht en/of andere geldende voorschriften die van toepassing zijn op het gebied van intellectuele eigendom. In dit opzicht is enkel gebruik voor privé-doelstellingen toegestaan. Enig ander onwettig gebruik van een deel van of de hele website (piraterij, namaak, enz.) kan aanleiding geven tot vervolging in overeenstemming met de geldende wetgeving.

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met uw rechten, in overeenstemming met de Europese Verordening 2016/679 (GDPR) en de Belgische wetgeving. Door in te stemmen met het delen van uw persoonlijke gegevens (naam en e-mailadres) met de MAD, door u te abonneren op onze nieuwsbrief, gaat u ermee akkoord dat de MAD uw persoonlijke gegevens gebruikt om u per e-mail te informeren over haar activiteiten, haar oproepen tot het indienen van projecten en die van haar partners die op haar website staan vermeld en houdt u op de hoogte van het nieuws van ontwerpers waarnaar op haar site wordt verwezen. Om deze verwerking te verzekeren, doen wij een beroep op vertrouwde derden die alle relevante maatregelen hebben genomen om de eerbiediging van uw rechten en de bescherming van uw gegevens te waarborgen. De MAD gebruikt de gebruiksgegevens van de website ook om de kwaliteit en de gebruikerservaring van de website te verbeteren en om u kwaliteitsvolle toegang tot onze diensten te bieden. MAD gebruikt Google Analytics om deze gebruiksgegevens anoniem te verzamelen. Alle relevante maatregelen om de anonimiteit van gebruikers te waarborgen worden door de MAD genomen.  Uw gegevens worden niet doorgegeven of verkocht aan derden voor reclamedoeleinden. Uw gegevens worden maximaal 2 jaar bewaar. U hebt te allen tijde het recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens en de uitoefening van uw rechten die door de geldende regelgeving worden verleend, zoals de intrekking van uw toestemming om door de MAD gecontacteerd te worden, door uw verzoek te richten aan onze Data Protection Officer door het sturen van een e-mail naar.

contact@mad.brussels of per post naar het volgende adres Nieuwe Graanmarkt 10, 1000 Brussel.

© MAD - Home of Creators 2020

MAD - Home of Creators
Nieuwe Graanmarkt 10
1000 Brussel
Tel : +32 (0)2 880 85 62